คำขวัญประจำอำเภอ :: ตาลสุมน่าอยู่ ผู้คนใฝ่ธรรม ลือนามผ้าห่มดี ฝักบัวมีรสหวาน ต้นตาลสง่างาม ตำนานน้ำมูลใส กราบไหว้หลวงปู่สวนศักดิ์สิทธิ์ แหล่งเศรษฐกิจพอเพียง 


       
       
    นายบุญมี เนื้ออ่อน
ผอ.รพ.สต.คำหนามแท่ง
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
   
   
  นางสุนิสา รัตนางกูล
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
นางสาวณัฐฑิตา ผาเหล่า
พนักงานธุรการ
นางสุภาวิณี บุญชิต
ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย
นางอภิญญา บุญนิธิ
พนักงานบริการ