คำขวัญประจำอำเภอ :: ตาลสุมน่าอยู่ ผู้คนใฝ่ธรรม ลือนามผ้าห่มดี ฝักบัวมีรสหวาน ต้นตาลสง่างาม ตำนานน้ำมูลใส กราบไหว้หลวงปู่สวนศักดิ์สิทธิ์ แหล่งเศรษฐกิจพอเพียง 
 
สภาพเศรษฐกิจ :
ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร ทำนา ทำสวน รับจ้างทั่วไปและบางส่วนทำอาชีพค้าขาย พื้นที่ติดแม่น้ำมูล มีคลองส่งน้ำที่ส่งด้วยพลังงานไฟฟ้า ทำให้ประชาชนมีอาชีพเสริมในฤดูแล้ง สามารถปลูกพืชไร่ และยังมีรายได้จากการทำอุตสาหกรรมครัวเรือน เย็บผ้าห่ม ที่นอนปิกนิค เย็บกางเกงยีนส์ เป็นรายได้อีกด้วย
 
การศึกษา :
โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 3 แห่ง นักเรียน จำนวน 371 คน ครู จำนวน 21 คน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก     จำนวน 1 แห่ง นักเรียน จำนวน  50 คน ครู จำนวน   3 คน
 
ศาสนา :
นับถือศาสนาพุทธ วัด 6 แห่ง พระภิกษุ 12 รูป สามเณร 6 รูป
 
การคมนาคม :
เส้นทางหลักสายอุุบลฯ - พิบูลมังสาหาร (ถนนสมเด็จ) เป็นถนนลาดยาง, คอนกรีต
 
การไฟฟ้า :
มีไฟฟ้าใช้ครบทุกหมู่บ้าน
 
การประปา :
ครอบคลุม 7 หมู่บ้าน 100%